ΦΘΗΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

ΦΘΗΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

 ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΙ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:ΓΙΑ 14-15 ΙΠΠΟΥΣ 790 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ME ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ 28 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ   

210922910-2109222916-email -inkofa@gmail.com

 

Ασφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑΑσφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑ

Ασφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑ

ΦΘΗΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

ΦΘΗΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ-ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

 

Source Article from http://www.asfaleiesmoto.gr/%CF%86%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2586%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2586%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25be%25ce%25b9-%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25bf