Πρόγραμμα DriveCare | Έναρξη στην Ελληνική Αγορά

Τα προγράμματα DriveCare διατίθενται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά από την Europrotection σε συνεργασία με τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό και τον Δεύτερο Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας και με αντασφάλιση του συνόλου των ασφαλιστικών κινδύνων από την Arch Reinsurance Ltd (Arch Re).

Η Arch Re ανήκει στον όμιλο Arch Capital Group που ηγείται στον χώρο της Ασφάλισης και της Αντασφάλισης σε παγκόσμιο επίπεδο και όλες οι εταιρίες που τον απαρτίζουν κατατάσσονται σταθερά στις υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης από τους εγκυρότερους διεθνείς οργανισμούς.

Όπως θα ενημερωθείτε αναλυτικότερα, τα προγράμματα DriveCare, θα ακολουθήσουν τα προγράμματα BusCare και TruckCare, για την Χρήση των Λεωφορείων και των Φ.Δ.Χ. αντίστοιχα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή καθώς και για την ενεργοποίηση της πρόσβασής στο σχετικό πρόγραμμα, η εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας, αναμένεται με email ή/και τηλεφωνικώς, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πωλήσεων.Πηγή https://www.kofa.gr/insurance-news/programma-drivecare/