Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα ATLAS PROTECTION PLUS

Ανταποκρινόμενοι στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών και συνυπολογίζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στο τομέα της Υγείας, η Ατλαντική Ένωση ανακοινώνει πως προχωρά στην άμεση διάθεση ενός νέου, σύγχρονου και πλαισιωμένου με αναβαθμισμένες παροχές νοσοκομειακού προγράμματος, του Atlas Protection Plus.

Το πρόγραμμα αυτό θα βρίσκεται σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2017 κι εκτός των νέων και βελτιωμένων καλύψεων που θα διαθέτει, θα συνεχίσει να πλαισιώνεται με τις ειδικές παροχές που υπήρχαν μέχρι τώρα και μάλιστα σε πιο εξελιγμένη μορφή.

Το νέο πρόγραμμα Atlas Protection Plus έρχεται να αντικαταστήσει το ισχύον Atlas Protection, αιτήσεις του οποίου θα μπορείτε να καταθέτετε μέχρι και την 31/8/2017. Το παλαιό πρόγραμμα (Atlas Protection) θα συνεχίσει να ισχύει για τους ήδη ασφαλισμένους με αυτό πελάτες σας, με τους ίδιους όρους. Το Atlas Protection Economy θα συνεχίσει να διατίθεται κανονικά με τη σημερινή του μορφή.

Παράλληλα, παρατηρώντας την τάση αύξησης τόσο του αριθμού νοσηλειών ανά ασφαλισμένο, όσο και το μέσο κόστος νοσηλείας, η εταιρία θα προχωρήσει από την 1
η Σεπτεμβρίου 2017 σε αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 9%, για τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια του Atlas Protection, καθώς και για τα Atlas Protection Economy, υπάρχοντα
ή/και νέα, δεδομένου ότι θα συνεχιστεί η διάθεση του συγκεκριμένου προγράμματος. Η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων θα εφαρμοσθεί στην ετήσια επέτειο του συμβολαίου,
πλέον της αύξησης λόγω αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας του ασφαλισμένου.

Οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων με επιστολή.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2017, η τιμολόγηση του νέου προγράμματος Atlas Protection Plus θα είναι διαθέσιμη μέσω Atlanet II, ενώ παράλληλα η αυτόνομη ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν θα είναι διαθέσιμη για τα προϊόντα Atlas Protection.Πηγή https://www.kofa.gr/insurance-news/neo-nosokomiako-programma-atlas-protection-plus/