ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Α

 ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΙ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:ΓΙΑ 14-15 ΙΠΠΟΥΣ 790 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ME ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ 28 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ   

210922910-2109222916-email -inkofa@gmail.com

 

Ασφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑΑσφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑ

Ασφάλειες ΤΑΞΙ μόνο για τα μέλη του ΣΑΤΑ

ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΧΙ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:ΓΙΑ 14-15 ΙΠΠΟΥΣ 790 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ME ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ