Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ειδικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου

Τετάρτη & Πέμπτη, 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2017, 16:00 – 19:45

 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών, περιγράφει την αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα μεγέθη της και τις προοπτικές της, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς μη τιμολογημένους κινδύνους και αναλύει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε πλείστους όσους τύπους Ασφάλισης Αυτοκινήτου καθώς και, εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες στους οδηγούς αυτοκινήτων.

 

 

Eισηγήτριες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
Εισηγήτριες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Φωτεινή Αβραμούδα, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και Δικαστικών Διαφορών, και η κα Αγγελική Αγγελοπούλου, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και διαχείρισης της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας Αυτοκινήτων.
Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η κυρία Άννα Κωνσταντίνου, Νομικός, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

 

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:
Περιγραφή και Θεματολογία
• Το περιβάλλον της αγοράς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και τα μεγέθη της
• Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και Ειδικοί Κίνδυνοι
• Παροχές υπέρ των πελατών και Πρωτόκολλα Διαδικασιών
• Ο ρόλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και οι Υπηρεσίες του
• Διακανονισμός Διασυνοριακών Τροχαίων Ατυχημάτων
o Το Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων (Σκοπός & Λειτουργία Συστήματος «Πρασίνων Καρτών», Ενοποιημένη Συμφωνία, Προστασία Επισκεπτών, 4η Οδηγία,  Σκοπός της Οδηγίας, Αντιπρόσωποι  Ζημιών, Οργανισμός Αποζημίωσης, Κέντρο  Πληροφοριών)
o Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Σκοπός & Λειτουργία, Σχέσεις Ελληνικού ΓΔΑ & των μελών του, Έκδοση Πράσινης Κάρτας, Αντασφαλιστική κάλυψη).
o Οργάνωση Τμήματος Διεθνών Ζημιών (Διορισμός ανταποκριτών – αντιπροσώπων ζημιών, Διακανονισμός Απαιτήσεων)
Ως ασφαλιστής:
– απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στο εξωτερικό
– απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στην Ελλάδα – 4η Οδηγία
Ως διακανονιστής, ανταποκριτής και αντιπρόσωπος ζημιών αλλοδαπού ασφαλιστή
-ταυτόχρονος χειρισμός ζημιών με το σύστημα διεθνούς ασφάλισης & 4ης Οδηγίας

 

Το εκπαιδευτικό Σεμινάριο εμπεριέχει αρκετά πρακτικά WORKSHOPS και Παραδείγματα διακανονισμού διασυνοριακών ζημιών, καθώς και σενάρια ατυχημάτων.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχεις τους εξής κύριους στόχους:
• Να γνωρίσει λεπτομερώς στο εκπαιδευτικό κοινό την αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τις ειδικές περιοχές της, τη δυναμική της και τις προοπτικές της
• Να εξοικειώσει το εκπαιδευτικό κοινό με ειδικούς μη τιμολογημένους κινδύνους που εντάσσονται στην αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου
• Να περιγράψει, κατά τρόπο κατανοητό και πλήρη τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές τους σε μεγάλες περιοχές των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και
• Να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους και ενασχολούμενους με τις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, σε τρόπο που να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις προκύπτουσες περιπτώσεις των πελατών τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους των Διευθύνσεων ή Τμημάτων Διαχείρισης Ζημιών και Underwriting των  Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την πλούσια θεματολογία του σεμιναρίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017. Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

Κόστος Συμμετοχής
• 100€  για τα μέλη του ΕΙΑΣ
• 130€  για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ

Για τις Εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 70€ για τις εταιρείες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρείες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

 

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχήςΠηγή https://www.kofa.gr/insurance-news/ekpedeftiko-seminario-idikon-asfaliseon-aftokinitou/