ΑΤΕ Ασφαλιστικη – Αυξηση Μετοχικου κεφαλαιου

Τράπεζα Πειραιώς, ως κύριος μέτοχος της ΑΤΕ Ασφαλιστική, προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το ποσό των 172 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή η εταιρεία καλύπτει το έλλειμμα που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων της (PSI+) και με την υψηλή κερδοφορία της χρήσης του 2012 ενισχύεται σημαντικά ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς. Η προώθηση της νέας δυναμικής της ταυτότητας και η έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών θα αποτελέσουν τους άξονες της στρατηγικής για τη νέα χρονιά αλλά και για το μέλλον της εταιρείας.

ΑΤΕ Ασφαλιστικη – Αυξηση Μετοχικου κεφαλαιου

ΑΤΕ Ασφαλιστικη – Αυξηση Μετοχικου κεφαλαιου

ΑΤΕ Ασφαλιστικη – Αυξηση Μετοχικου κεφαλαιου

Source Article from http://www.asfaleiesmoto.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B5%CF%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b5-%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2586%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2587%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25ba%25ce%25b5%25cf%2586