Αποκαλύψεις για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ερμού

Tο 72,1%, των καταστημάτων της Ερμού είχε ασφαλιστική κάλυψη έναντι των ζημιών, το 16,3% δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη και το 11,6% δεν ήξερε ή δεν ήθελε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση.

Αυτά τα στοιχεία αναδείχθηκαν σε έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας με στόχο να καταγραφεί το καθεστώς ασφάλισης των καταστημάτων της Ερμού, έναντι κακόβουλων ενεργειών και τρομοκρατικών πράξεων. Στις περιπτώσεις θετικής απάντησης ενδιαφέρον είχαν και οι σχετικές απαντήσεις για το τι ποσοστό της ζημίας θα καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, όπου το 45,9% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει ακόμη, το 29,7% δεν δικαιούται αποζημίωση και το 10,8% αντιστοιχεί σε ερωτηθέντες που δεν ήθελαν να απαντήσουν.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Από την έρευνα προκύπτει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό (13,8%) που καταγράφεται και αποδεικνύει ότι οι πληγείσες επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν είναι ελάχιστες.

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι διότι στην πλειονότητα των επιχειρηματιών το ποσό απαλλαγής που αναφέρεται στο ασφαλιστικό τους συμβόλαιο είναι πολύ υψηλό και δεν έχουν δυνατότητα αποζημίωσης ή το τελικό ποσό που θα τους καταβληθεί θα καλύπτει πολύ μικρό ποσοστό της ζημιάς.
Επίσης, πολλοί εξ αυτών είναι ασύμφορο να ανταποκριθούν στα τόσο υψηλά ασφάλιστρα για κάλυψη τέτοιων κινδύνων που οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν, λόγω της θέσης του καταστήματός τους.

Τέλος, μόνο όσοι έχουν παλαιά συμβόλαια και δεν έχουν υποστεί στο παρελθόν ζημιές έχουν μεγάλη πιθανότητα να καλύψουν μεγάλο ποσοστό της ζημιάς.Source Article from https://www.kofa.gr/insurance-news/apokalypsis-gia-tin-idiotiki-asfalisi-stin-ermou/