ΑΛΑ Ράλι «Μαύρο Ρόδο» 38ον 7-8 Δεκεμβρίου 2013

ΑΛΑ Ράλι «Μαύρο Ρόδο» 38ον 7-8 Δεκεμβρίου 2013

JPEG - ΑντίγραφοΛέσχη από το 1968, σαν το παλιό καλό κρασί .

Πάντα ψάχνει το κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε αγωνιζόμενους και θεατές . Άλλες φορές  γίνετε άλλες όχι.

Σωστά, λαμβάνοντας υπ όψιν τα σημεία των καιρών το φημισμένο «Μαύρο Ρόδο» το μετέτρεψε σε σπριντ

JPEGδιαρκείας  όχι σε διαδρομή στο Ποικίλο όρος  όπως σχεδίαζε αλλά στην κλασική «Κινέττα» με έδρα τους Αγίους Θεοδώρους στις 7-8 Δεκεμβρίου..

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της λέσχης ΑΛΑ 38ο Ράλλυ Μαύρο Ρόδο Sprint  και αποτελέσματα εδώ 38ο Ράλλυ Μαύρο Ρόδο Sprint, αποτελέσματα

Και συμμετοχές ..προσεχώς……

«Μαύρο Ρόδο» 38ον    σαν το παλιό καλό κρασί .

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>


Δεκεμβρίου 3, 2013


Αναρτήθηκε από τον/την |
Αγώνες ράλι | ,

Source Article from http://www.asfaleiesmoto.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%B1-%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF-38%CE%BF%CE%BD-7-8-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2013/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b1-%25cf%2581%25ce%25ac%25ce%25bb%25ce%25b9-%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%258d%25cf%2581%25ce%25bf-%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25b4%25ce%25bf-38%25ce%25bf%25ce%25bd-7-8-%25ce%25b4%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25b5%25ce%25bc%25ce%25b2%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25bf%25cf%2585-2013